issue2

СПОНСОРИ:

“МОРСКА МИСЪЛ” е независимо научно-приложно издание. В него публикуваме материали в следните тематики:
 - корабоплаване
 - корабостроене и кораборемонт
 - морско право
 - океанология и екология
 - морски бизнес и туризъм
 - морска история и археология
 - култура и изкуство
 - факти и събития

На 11.01.2003г. се учреди новото издание “МОРСКА МИСЪЛ”.
Учредители са професионалисти от всички области на морската наука и морския бизнес.

“МОРСКА МИСЪЛ” се издава 4 пъти годишно, на български и английски език.


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

Председател
        - проф. З.Александров

Зам. Председатели - проф. Шишков
                             доц. Медникаров
                             доц. Слабаков

Членове - проф. Лазаров, ст.н.с. д-р Радев, доц. Велинов, доц. Антонов, доц. Друмев
               доц. Ников, доц. Пеев, доц. Дарина Василева, доц. Ив. Василев,
               доц. д-р М.Маринов, доц. Ив.Иванов, д-р Щерев, Васил Василев, Г. Начев
               Иван Тужаров, Трифон Гатев, Димитър Стоянов, Любен Любенов
               Анна Георгиева, Диана Настева


Издател - ОРКА студио

Адрес      ВАРНА 9002, ул. Селиолу 17 ап.10
тел.         052/606068
e-mail:    morska-misal@orkastudio.com
лице за контакти - Диана Настева

URL        http://morska-misal.orkastudio.com


[Начална] [За изданието] [Публикувайте] [Реклама] [За контакти] [Връзки]

ORKA studio - © 2004
webmaster - nastev@orkastudio.com